Search
Limba
Menu
Lider de piata in TEHNICA CLIMATIZĂRII

C20

Cutie de distribuţie pentru controlul unui Calflo cu ventilator temp. mare/mică în funcţie de temperatura camerei, cu restricţii minime pentru temperatura de intrare.

Specificaţii:

 • Cutie cilindrică placată cu oţel cu închizător cilindru
 • Regulator pentru temperatura camerei şi restricţie minimă pentru temperatura de intrare folosind un semnal de control de 2-10VDC.
 • Selector pentru căldură / oprire / ventilaţie.
 • Selector temp. mică/mare, selector ventilator alimentare.
 • Lămpi de eroare pentru:
 • Defecţiune arzător
 • efecţiune admisie aer
 • entilatorul arzătorului închis termic.
 • efecţiune maximă / presiune gaz
 • Filtru murdar
 • Lămpi de funcţionare pentru:
 • Arzător pornit
 • Arzător în funcţiune
 • entilator alimentare temp. mică
 • Ventilator alimentare temp. mare
 • Declanşare comandă.
 • Buton de resetare pentru a reseta defecţiunea arzătorului.
 • Contact fără potenţial pentru a porni extracţia (max 24V).
 • Contact fără potenţial pentru a regla extracţia pe temp. mare (max 24V).
 • Contact fără potenţial (alimentare către terţe părţi) pentru a verifica dacă extracţia operează la temperatură scăzută.
 • Contact fără potenţial (alimentare către terţe părţi) pentru a verifica dacă extracţia operează la temperatură înaltă.
 • Senzor de temperatură de cameră furnizat separat.
 • Un senzor de temperatură conductă furnizat separat pentru restricţia minimă pentru temperatura de intrare.

Cod comandă

 • 3004241

Control/se aplica pentru:

© Mark 2022 | Disclamer | Conditii livrare | Disclamer | Declaratie de Confidentialitate | Newsnet | Cookies